Grāmatvedības pakalpojumi Liepājā

Biznesa neatņemama sastāvdaļa ir grāmatvedība.
Strādājām ar klientiem no visas Latvijas! 

Sazinies ar mums

Par "TANIA grāmatvedība"

Biznesa neatņemama sastāvdaļa ir grāmatvedība. Tās darbības organizācija un speciālistu izvēle ir tik nopietns darbs, ka kļūdainas izvēles rezultātā var ievērojami ciest visa uzņēmuma darbība. 

Profesionāls grāmatvedis ir uzticams partneris, kurš palīdz plānot darbību un kontrolēt uzņēmumā notiekošo procesu pareizu norisi, viņš seko līdzi uzņēmuma stratēģijai, mērķiem un uzdevumiem, ļauj efektīvāk un racionālāk izmantot resursus un kontrolēt tos. 

Mūsu galvenais darbības rezultāts – pārskatāma un korekta grāmatvedības uzskaite un saskaņā ar standartiem sastādīti finanšu pārskati, kuriem ir svarīga loma uzņēmuma prestiža veidošanā.

Sadarbības partneri

Pamata grāmatvedības pakalpojumi

 • Grāmatvedības apkalpošana atbilstoši Latvijas likumdošanai

 • Gada pārskatu sastādīšana, operatīvās bilances

 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas

 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei

 • Datorizēta finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana licencētā datorprogrammā „GRĀLS” un metodikas izstrāde

 • Pārskati un atskaites atbilstoši klienta vajadzībām: direktoram, valdei, īpašniekiem

 • Algu grāmatvedību un attiecīgas nodokļu deklarācijas, izziņas pēc pieprasījuma

 • PVN deklarācijas, pārmaksātā PVN novirzīšana un atgūšana

 • Informāciju un konsultācijas saistībā ar grāmatvedību, nodokļu sistēmu un pārskatu sastādīšanu

 • Maksājumu pakalpojumus

Grāmatvedība un uzskaite

 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde

 • Visu nepieciešamo nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana, iesniegšana VID un citās iestādēs

 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana

 • Algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana

 • Nodokļu aprēķināšana

 • Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai

 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze

 • Operatīvās bilances sagatavošana

 • Klienta interešu pārstāvniecība VID, valsts statistikas institūcijās, kā arī citās iestādēs

 • Konsultācijas nodokļu aprēķināšanas, grāmatvedības uzskaites, noslēgto līgumu analīzes, dokumentu aprites jautājumos

 • Konsultācijas nodokļu optimizācijā

Ar uzņēmumu reģistrāciju saistīti pakalpojumi

 • Uzņēmuma dibināšanas dokumentu izstrādāšana un sagatavošana

 • Uzņēmuma reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā

 • Grozījumi, izmaiņas dibināšanas dokumentos un pārvaldes institūcijās

 • Uzņēmuma nosaukuma pārbaude Uzņēmumu reģistrā

 • Iepazīšanās klienta uzdevumā ar uzņēmuma lietu Komercreģistrā, dokumentu analīze

 • Konsultācijas jautājumos, saistītos ar reģistrāciju

Papildu pakalpojumi

 • Personāla un lietvedības dokumentācijas izstrāde sniedzamo pakalpojumu ietvaros

 • Kredītu saņemšanai nepieciešamo finanšu dokumentu sagatavošana

 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

 • Nodokļu plānošana

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana

 • Kurjera pakalpojumi sniedzamo pakalpojumu ietvaros

 • Bankas maksājumu veikšana

 • Maksātnespējas brīdinājuma un pieteikuma sagatavošana

 • Grāmatveža pakalpojumi likvidācijas bilances sastādīšanā, sagatavojot lietas par maksātnespēju

 • Protokolu, līgumu izstrāde

Kontakti un rekvizīti

Grāmatvedības birojs  Liepāja, kontakti

Tālrunis: +371 29 237 489
E-pasts: info@tania.lv

Darba laiks 

Darba dienās 9.00–17.00

Sazinieties ar mums!

Mēs atrodamies šeit: 

Liepāja, Ludviķa 4-2. iela, LV-3401